You are here
Home > Baza znanja > Dokumenti > Godišnji izvještaj za 2015.

Godišnji izvještaj za 2015.

  • Kategorije: GEN

U 2015. Godini Nacinalni CERT je poduzimao proaktivne i reaktivne usluge kako bi se smanjio rizik od pojave sigurnosnog incidenta i umanjila šteta pri nastupanju istog. Izvještaj daje detaljniji pregled o aktivnostima Nacionalnog CERT-a u 2015. godini.

Top
More in Dokumenti
Centar za naprednu računalnu zaštitu – platforma EU za sigurnost korisnika Interneta

Dokument opisuje načine obrane protiv botneta, ciljeve, korištenu infrastrukturu te komunikaciju i razmjenu podataka između partnera na projektu Advanced Cyber...

Close