You are here
Home > Novosti > Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i provođenje ocjene sukladnosti

Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i provođenje ocjene sukladnosti

Datum objave novosti2019-10-16

Zavod za sigurnost informacijskih sustava i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET su Tehnička tijela za ocjenu sukladnosti određena prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (ZKS-u) (NN 64/18). Tehnička tijela prema članku 34. i 35. ZKS-a provode periodične provjere mjera za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga poduzetih nad sigurnošću mrežnih i informacijskih sustava operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

 

Takva provjera se provodi na zahtjev nadležnog sektorskog tijela ili samog operatora ključnih usluga odnosno davatelja digitalnih usluga, a Tehničko tijelo izrađuje izvješće o provjeri mjera koje se sastoji od ocjene sukladnosti i korektivnih mjera.

 

“Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i provođenje ocjene sukladnosti” izradili su Zavod za sigurnost informacijskih sustava i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET  i on predstavlja smjernice, preporuke i dobre prakse za ostvarivanje sukladnosti s mjerama sigurnosti.

 

Dokument je namijenjen operatorima ključnih usluga koji imaju obvezu usklađivanja s Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Uredba) (NN 68/2018). Uredbom su utvrđene mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga, način njihove provedbe, kriteriji za određivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključnih usluga, sadržaj obavijesti i druga bitna pitanja za obavještavanje o incidentima.

 

Dokument nije obvezujući i osnovna mu je namjena služiti kao implementacijski vodič za operatore ključnih usluga prilikom ostvarivanja sukladnosti s mjerama sigurnosti, ali istodobno i kao vodič za nadležna sektorska tijela, tehnička tijela za ocjenu sukladnosti, vanjske i interne revizore koji će provoditi nadzor ili ocjenjivanje sukladnosti kod operatora ključnih usluga.

 

Radi se o dokumentu koji će se ažurirati prema potrebama i temeljem iskustava stečenih prilikom procesa provedbe ocjene sukladnosti.

 

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.

 

Top
More in Novosti
Ransomware napad na bolnice u Alabami!

Skupina bolnica u američkoj saveznoj državi Alabami objavila je kako je platila otkupninu nakon što je napad zlonamjernim ransomware sadržajem...

Close