You are here
Home > FAQ > 13) Što učiniti kada sam se prijavio/la za primanje poruka propagandnog sadržaja (newslettera) ali ih više ne želim primati a odjava ne funkcionira?

13) Što učiniti kada sam se prijavio/la za primanje poruka propagandnog sadržaja (newslettera) ali ih više ne želim primati a odjava ne funkcionira?

Ako ste dali privolu za primanje poruka propagandnog sadržaja (newsletter), ne možemo se pozvati na odredbe iz članka 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama. U tom slučaju potrebno se obratiti izravno pošiljatelju.

Top