You are here
Home > FAQ > 12) Trebam li se pokušati odjaviti s mailing liste spamera?

12) Trebam li se pokušati odjaviti s mailing liste spamera?

Savjetujemo da se ne pokušavate odjaviti putem poveznice za odjavu u neželjenim elektroničkim porukama jer se time najčešće pošiljatelju samo potvrđuje da je poruku poslao na ispravnu/valjanu adresu.

Top