You are here
Home > FAQ > 11) Postoji li zakon koji se odnosi na neželjene elektroničke poruke (Spam)?

11) Postoji li zakon koji se odnosi na neželjene elektroničke poruke (Spam)?

Članak 107. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Top