You are here
Home > FAQ > 10) Kako ispravno prijaviti phishing e-mail?

10) Kako ispravno prijaviti phishing e-mail?

Potrebno je poslati kopirani originalni sadržaj “phishing” e-mail poruke zajedno sa zaglavljem na adresu niicedtnc@re.trh s naslovom maila: “phishing”.

Kako otvoriti zaglavlje (header) e-mail poruke ovisno o korištenom mail klijentu pročitajte ovdje.

Top