You are here
Home > FAQ > 15) Kako prijaviti zloupotrebu Gmail korisničkog računa?

15) Kako prijaviti zloupotrebu Gmail korisničkog računa?

Prijavu zloupotrebe Gmail korisničkog računa možete učiniti putem poveznice https://support.google.com/mail/contact/abuse ako smatrate da je s takvog računa pristigla poruka koja je suprotna Gmail pravilima i/ili uvjetima korištenja.

Ako se želi pokušati utvrditi identitet osobe iza Gmail korisničkog računa s kojeg dolaze zlonamjerne/ilegalne aktivnosti, savjetuje se prijaviti slučaj policiji.

Top