You are here
Home > FAQ > 5) Kako pomoću WHOIS servisa provjeriti kome pripada IP adresni prostor?

5) Kako pomoću WHOIS servisa provjeriti kome pripada IP adresni prostor?

IPv4 adresni prostor dijeli se na pet RIR-ova (Regional Internet Registry): RIPE (Europa), ARIN (Amerika), LACNIC (Latinska Amerika), APNIC (Azija) i AfriNIC (Afrika). Kako bi lakše ustanovili kojem RIR-u pripada adresa možete se poslužiti IANA registrom. RIR se određuje prema prvom oktetu IPv4 adrese.

Top