You are here
Home > FAQ > 18) Kome prijaviti incident ako je jedna od strana uključenih u incident neko od tijelo javne vlasti?

18) Kome prijaviti incident ako je jedna od strana uključenih u incident neko od tijelo javne vlasti?

Ako je jedna od strana u incidentu tijelo javne vlasti, potrebno se obratiti Zavodu za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS CERT) na e-mail adresu cert@zsis.hr.

Top