You are here
Home > FAQ > 19) Hoće li mi CARNET Abuse služba zaključati korisnički račun ako povrijedim autorska prava?

19) Hoće li mi CARNET Abuse služba zaključati korisnički račun ako povrijedim autorska prava?

CARNET Abuse služba ima pravo, ako korisnik krši pravila navedena u dokumentu “Prihvatljivo ponašanje korisnika CARNET mreže, suspendirati korisnika, odnosno ograničiti mu pristup Internetu putem AAI@Edu.hr korisničkog računa. Više o CARNET Abuse službi možete pročitati ovdje 

Top