You are here
Home > Alati > Telerik Fiddler

Telerik Fiddler

  • Operativni sustavi: W, M, L, O
  • Kategorija: NET

Jedna od najbitnijih značajki računala mogućnost je pristupa internetu i njegovim sadržajima, pa je važno i korisno poznavati osnovna načela i mehanizme mrežne komunikacije. Mrežna komunikacija odvija se korištenjem različitih mrežnih protokola, pa je bitno razumjeti kako se oni mogu zloupotrijebiti te kako se zloupotreba može uočiti i spriječiti. U tu svrhu koriste se razni alati koji omogućavaju pregled i analizu mrežnog prometa. Telerik Fiddler je HTTP posrednik (eng. HTTP proxy) pomoću kojeg se može promatrati mrežni promet između klijenata i poslužitelja kako bi se otkrile greške.

Top