You are here
Home > Alati > Tamper Data 10.1.1

Tamper Data 10.1.1

  • Operativni sustavi: W, L
  • Kategorija: NET

Tamper Data je dodatak za preglednik Mozilla Firefox namijenjen analizi mrežnog prometa, odnosno praćenju i izmijeni HTTP/HTTPS zahtjeva. Može se koristiti za testiranje sigurnosti web aplikacija te praćenje HTTP zahtjeva i odgovora. Instalacija se provodi kao i kod ostalih Firefox dodataka, a nakon instalacije alat je moguće pronaći unutar izbornika “Tools”. Nakon pokretanja alata, počinje praćenje svih paketa koji su poslani od trenutka pokretanja nadalje. Za svaki paket je moguće pregledati detalje (vrijednosti upisane u zaglavlje zahtjeva i odgovora), prikazati podatke o zahtjevima u obliku grafa, eksportirati u XML datoteku, filtrirati pakete i dr. Ako korisnici žele mijenjati podatke u paketima, potrebno je pokrenuti opciju “tamper”. Nakon što je pokrenuta spomenuta opcija, za svaki paket korisnik može odlučiti želi li mijenjati podatke u paketu, ne napraviti ništa ili poništiti zahtjev. U prozoru za izmjenu paketa, moguće je dodavati elemente, brisati elemente, dodavati elemente iz datoteke, umetati različite XSS ili SQL naredbe te na taj način testirati web aplikacije. Budući da ovakav način testiranja najčešće narušava normalan rad aplikacija, korisnicima koji nisu upoznati sa sigurnosnim testiranjima i vrijednostima u zaglavljima HTTP(S) paketa preporuča se da ne koriste opciju izmjene paketa. S druge strane, za korisnike koji znaju kako iskoristiti mogućnosti alata na ispravan način, korištenje alata ne bi trebalo biti problem i alat bi im mogao biti od velike koristi.

Kjučne riječimodify
Top
More in Alati
Aircrack-ng 1.1

Aircrack-ng je skupina besplatnih alata za provjeru ranjivosti. Sastoji se od detektora, alata za praćenje prometa (eng. packet sniffer), alata...

Close